Kategorie

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH RODO

Drogi Kliencie,

Od dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 
Dbając o Twoje dane przybliżamy Państwu niezbędne informacje na ten temat:

Firma SREBROPOL.PL SYLWIA PIGULAK mieszcząca się w Będzinie przy ul. Małachowskiego 42 jest administratorem,
Twoich danych osobowych, czyli podmiotem który będzie decydować jak są one wykorzystywane.

Prosimy zatem przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu internetowego o poświęcenie chwili na zapoznanie się
z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zagadanień ochrony danych osobowych.

 
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:

SREBROPOL.PL SYLWIA PIGULAK, jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane Osobowe w myśl obowiązujących przepisów.


Dane osobowe, którymi dysponujemy pochodzą wyłącznie od naszych Klientów.
Otrzymujemy je podczas składania zamówienia lub w dalszym procesie jego obsługi, są one niezbędne do realizacji zamówienia
i bez nich nie ma możliwości jego prawidłowego wykonania.
Dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których są gromadzone
oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.


CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH:
Twoje dane osobowe przetwarzamy, w celu wywiązania się z zawartej z Tobą umowy i potrzebujemy ich w momencie:

    - zawierania i realizacji umowy między sklepem a Państwem, w tym szczegółowej obsługi i realizacji zamówień czyli:
        * przyjęcia zamówienia, przekazania go do realizacji, wysyłania maili, sms, połączeń telefonicznych z informacjami o zamówieniach,
        * obsługi i rozwiązania potencjalnych problemów, które mogą się przy nim pojawić, pakowania jego wysyłki, reklamacji, zwrotów i obsługi posprzedażowej np. gwarancji,
        * obsługi zgłoszeń lub pytań, które są do nas kierowane np. przez formularz kontaktowy lub inną drogą,
        * rozliczenia płatności,
    - realizacji obowiązków obsługi księgowej, podatkowej i prawnej wynikających z przepisów prawa niezbędnych do wystawiania
      i przechowywania faktur, innych dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizowania tych dokumentów,
    - przeprowadzania akcji marketingowych, profilowania, organizowania konkursów, akcji promocyjnych lub lojalnościowych
      oraz przesyłania informacji handlowych (tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód na takie działania),
    - przeprowadzania bieżących prac administracyjnych oraz archiwizacyjnych naszych systemów informatycznych


 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA:

Dane osobowe, które nam powierzasz przekazywane będą do firm lub instytucji, które są niezbędne przy realizacji zamówienia.
Są to dostawcy rozwiązań informatycznych, partnerzy zajmujący się działalnością logistyczną, kurierską lub pocztową.
Twoje dane osobowe możemy też przekazać organom publicznym jeśli zajdzie taka konieczność.

Dane osobowe przechowujemy tak długo dopóki nie wycofasz swojej zgody.
Możesz to zrobić w dowolnym momencie, wystarczy nas o tym poinformować.
Okres przechowywania może zostać wydłużony w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
Obecnie okres ten wynosi 10 lat.

 

TWOJE PRAWA:

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz modyfikacji na swoim koncie w sklepie SREBROPOL.PL SYLWIA PIGULAK
Masz prawo zwrócić się o całkowite usunięcie swoich danych, do ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych i ich przenoszenia.
Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu lub skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


 
Pamiętaj, iż wyrażoną zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych przez
SREBROPOL.PL SYLWIA PIGULAK możesz wycofać w każdej chwili !

Gdy chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich danych osobowych badź je wycofać.

Napisz na: info@srebropol.pl lub Dane osobowe SREBROPOL.PL SYLWIA PIGULAK ul. Małachowskiego 42, 42-500 Będzin.